Klientai

Padedame robotizuoti procesus verslui. Susipažinkite su mūsų klientais ir automatizavimo sprendimais, kuriuos jiems įgyvendinome.

Vilniaus miesto savivaldybė

Vilniaus miesto savivaldybė - stambiausia Lietuvoje, turinti beveik 600 tūkst. oficialių gyventojų, kurianti didžiausią nominalią ir santykinę pridėtinę vertę šalyje, sulaukianti didžiausių turistų srautų ir nuolat patenkanti į tarptautinius investicinio patrauklumo, gyvenimo komforto bei kitus reitingus.

Kartu su savivaldybės komanda sukūrėme daugiau kaip 10 robotų, automatizuojančių specialistų laikui itin imlius procesus: sklypų savininkų informavimą apie saugotinus želdinius, informacijos apie išmokas iš skirtingų sistemų surinkimą, pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimą, įsakymų projektų dėl žemės sklypų formavimo pertvarkymo parengimą, teritorijų planavimo sprendinių informacijos sukėlimą iš “Infostatybos”, raštų apie nesimokančius vaikus generavimą, parkavimo leidimų informacijos patikrą ir kitus.

Dalis šių robotų dirba nuolat, kiti - paleidžiami pagal poreikį. Lyginant su specialistų darbu, šiuose procesuose robotai užduotis atlieka vidutiniškai kelis kartus greičiau, ir per pusantrų metų sutaupė kelis tūkstančius savivaldybės administracijos darbo valandų. Absoliutus rekordinininkas - informavimo apie sklype esančių saugotinus želdinius procesas, kurį robotas atlieka net 60 kartų greičiau nei žmogus. Vien šiame procese Vilniaus savivaldybė sutaupė 913 žmogaus darbo valandų.

"Pirmosios šios žiemos dienos mums tapo neįtikėtinomis. Matydamos, kiek jūsų robotukas per pusę valandos prirašė raštų, negalime atsidžiaugti. Labai palengvinote mūsų vieną iš imliausių laikui metų darbų", - sako viena iš Vilniaus miesto savivaldybės Socialinės gerovės skyriaus Pagalbos vaikui ir šeimai poskyrio vyriausiųjų specialisčių.

“Nors Vilniaus miesto savivaldybėje dirba savo sričių profesionalų komanda, tačiau bendradarbiaudami su robotizavimo srities ekspertais daugelį procesų išjudinome greičiau nei tikėjomės. Sutaupytas laikas, kai neturime dirbti mechaninių darbų, leidžia orientuotis į kūrybišką veiklą, tokiu būdu siekiant vis geresnės paslaugų kokybės vilniečiams”, - prideda Kamilė Ramanauskaitė-Šidiškienė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Inovacijų ir technologijų grupės patarėja.

Kartu su Vilniaus miesto savivaldybės komanda nuosekliai ėjome per visus robotizuojamų procesų etapus - geriausiai robotizuojamų procesų identifikavimo, paties robotų kūrimo ir suprogramuotų robotų priežiūros/pakeitimų. RPA kaip technologija puikiai pasiteisino Vilniaus savivaldybės procesuose - ypač tokiuose, kur informacijos apsikeitimas vyksta su išorinėmis sistemomis, neturinčiomis kitų duomenų apsikeitimo kanalų.

Cgates

„Cgates“ yra antra didžiausia fiksuoto interneto ir mokamos televizijos paslaugų teikėja Lietuvoje, turinti daugiau nei 160 000 abonentų.

Bendrovei robotizavome įrangos priėmimo-perdavimo aktų suvedimo iš vienos sistemos į kitą procesus. Nuo šiol robotas pats perkelia didžiąją dalį aktų, o abejonių sukėlusius atvejus robotas dokumentuoja. Tai leidžia „Cgates“ tobulinti įmonės procesus ir patį robotą.

Jau dabar robotas leidžia sutaupyti apie 80 val. darbo laiko per mėnesį, o su jo “įžvalgomis” tobulinant ir standartizuojant įmonės procesus, šis rodiklis netrukus padvigubės.

“Robotas reikšmingai sumažino pasikartojančio rankinio darbo kiekius bei galimas klaidas. Kadangi robotams nurodomos aiškios taisyklės ir išimtys, tai padeda prižiūrėti ir tobulinti įmonės procesus. Robotukas tapo tikru mūsų komandos narius, o “Erobotai” pademonstravo lankstumą ir gebėjimą prisitaikyti prie mūsų poreikių”, - sako Aušra Česnulevičienė, “Cgates” Kreditų kontrolės ir operacijų skyriaus vadovė

Klaipėdos miesto savivaldybė

Klaipėdos miesto savivaldybė yra trečia pagal dydį savivaldybė Lietuvoje, atsakinga už daugiau kaip 150 tūkst. gyventojų interesus, strategines šalies infrastruktūros jungtis bei prieigą prie pagrindinių turizmo krypčių.

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija taip pat centralizuotai tvarko apskaitą daugiau kaip 100 pavaldžių įstaigų. Šiame kontekste įgyvendinome pilotinį procesų robotizavimo projektą, kuris nuo šiol kiekvieną savaitgalį apskaitos programoje leidžia savarankiškai suformuoti 4 tipų ataskaitas ir jas išsiųsti tiek įstaigoms, tiek už konkrečios srities apskaitą atsakingiems savivaldybės darbuotojams.

Nuo šiol roboto suformuotas ataskaitas visi gavėjai randa savo el. pašto dėžutėse kiekvieno pirmadienio ryte, tad savivaldybės darbuotojams belieka tik peržiūrėti roboto darbą, o atlaisvėjusį laiką skirti didesnės pridėtinės vertės darbams.

Per mėnesį savivaldybės administracijos darbuotojai ataskaitų suformavimui ir siuntimui anksčiau skirdavo apie 100 darbo valandų.

Pelningi sprendimai

“Pelningi sprendimai” – sparčiai auganti buhalterinės apskaitos, finansų vadovo, verslo steigimo ir kitas paslaugas teikianti įmonė.

Bendrovei automatizavome klientų naujai įkeliamų dokumentų stebėjimą. "Pelningi sprendimai" dokumentų apsikeitimui su klientais naudoja "Google Drive" paslaugą, kurioje klientai sukelia apskaitos ir kitus dokumentus į jiems priskirta direktorijas. Robotizavome jų monitoringą - nuo šiol robotas kasdien patikrina visas klientų direktorijas ir informuoja darbuotojus apie naujai įkeltus dokumentus. Be to, jei klientas iki tam tikros datos dokumentų neįkelia, robotas išsiunčia automatinį el. laiška su priminimu.

"Šis sprendimas lemia akivaizdžius laiko sutaupymus, greitesnius ir efektyvesnius procesus bei geresnę mūsų klientų patirtį. Mūsų kolegos nuo šiol skiria laiką didesnės vertės užduotims", - sako "Pelningų sprendimų" vadovas Audrius Rubinas.

Šiame sprendime mums taip pat pavyko su nedidelėmis programavimo pastangomis apjungti "Google" ir "Microsoft" technologijas bei aplinkas, kad jos sklandžiai "susikalbėtų".

Baltic Accounting Experts

Baltic Accounting Experts (BAE) - apskaitos paslaugas ir mokečių konsultacijas teikianti bendrovė, dirbanti su fiziniais ir juridiniais asmeninimis tiek Lietuvoje tiek užsienyje.

Bendrovei automatizavome naujų klientų įvedimo ("onboarding") procesą. Nuo šiol naujiems BAE klientams siunčiami klausimynai, kur klientas užpildo įmonės rekvizitus, nurodo pasirašyti ir bedrauti su apskaitos įmone įgaliotus asmenis ir kt., o gauti duomenys automatiškai patenka į mūsų sukurtą programą, kurioje BAE darbuotojai papildo trūkstamą informaciją. Tuomet sistema sukonfigūruoja paslaugų paketą ir sugeneruoja bei išsiunčia dokumentus pasirašymui - paslaugų sutartį, įgaliojimus atstovauti klientą valstybės institucijose ir kt. Taip pat įgyvendinta galimybė koreguoti ir automatiškai atnaujinti dokumentus.

Toks sprendimas yra aktualus ne tik buhalterinių paslaugų, bet ir daugelio kitų sričių bendrovėms, turinčioms daug standartinių dokumentų, generuojamų iš standartinės informacijos. Tam tikra prasme šiuo atveju dalis procesų yra "perkeliama" pačiam klientui, tačiau jie dėl to tik laimingesni - sumažėja klaidų, netikslumų ir interpretacijų tikimybė.

"Proceso robotizavimo nauda akivaizdi - tai sutaupytas laikas ir greitis pateikiant klientui sutartį pasirašymui. Iš pradžių nerimavome, bet klientai yra tikrai patenkinti patys pildydami informaciją. Dėkoju "Erobotams" už supratimą bei mūsų "fantazijų" pavertimą patogiu bei praktišku darbo įrankiu", - sako BAE vykdomoji direktorė Kristina Laima Aleknienė.

Integre

Integre – buhalterinės apskaitos paslaugų įmonė, naudojanti modernius IT sprendimus, kurie suteikia galimybę paslaugas teikti operatyviai bei minimizuoti žmogiškųjų klaidų faktorių.

Apskaitos procesai yra patrauklūs robotizavimui - juose daug apibrėžtumo, skaitmeninės informacijos, o kartu ir monotonijos. Su Integre robotizavome tokius kasmėnesinius darbus - nusidėvėjimo sąnaudų apskaičiavimą "Rivilėje", kryžminio sutikrinimo ataskaitų atsiuntimą iš VMI bei Sodros SAM pranešimų formavimą, įmonės rekvizitų patikrinimą ir pateikimą Sodrai naudojant kvalifikuotą elektroninį parašą. Visa tai sutaupo vertingo laiko, padeda išvengti klaidų bei didina darbuotojų motyvaciją.

Vaida Jociutė, direktorė: „Pažintis su Erobotais padėjo mūsų įmonėje sėkmingai išjudinti procesų robotizavimą. Nuo pat pradžių jautėme stiprų Erobotai įsitraukimą, rūpestį, domėjimąsi bei sulaukėme profesionalių įžvalgų ir patarimų. Smagu, kad būdami skirtingų sričių specialistai, kartu galime sukurti kažką naujo ir vertingo.

Mums svarbiausia buvo tai, kad Erobotai nesiekė perkelti atsakomybės suformuluoti visą užduotį mums patiems, bet įsigilino ir suprato mūsų poreikį dar prieš pradedant programuoti robotus.

Buhalterinių paslaugų versle robotizavimas yra būtinas, nes jis padeda išvengti darbuotojų nemėgstamų rutininių operacijų bei klaidų, atlaisvina rankas kitiems darbams, padeda optimizuoti laiko sąnaudas bei užduočių atlikimo greitį”.

Impuls

Impuls - vienas didžiausias sporto ir sveikatingumo klubų tinklas Lietuvoje, lankytojams siūlantis itin platų sporto ir sveikatingumo paslaugų pasirinkimą.

Finansinės apskaitos skyriui padėjome išvengti techninio ir rankinio proceso – suvedinėti sąskaitas iš vienos sistemos į kitą. Dabar šį darbą sėkmingai atlieka robotas.

Mantas Klevickas, grupės finansų kontrolierius: „Smagu, kad galime niekuo nesirūpinti – nei virtualia mašina, nei roboto licencijomis.“

buhalterės.lt

buhalterės.lt – daugiau nei 1000-iui klientų apskaitos paslaugas ir konsultacijas įvairių sričių verslams ar įstaigoms teikianti įmonė, dirbanti unikaliu partnerystės su buhalteriais modeliu.

Automatizavome duomenų apie vieną apskaitos procesą surinkimą, apdorojimą ir pateikimą – dabar įmonės vadovams gauti informaciją reikiamais pjūviais tetrunka minutes.

Ieva Kaukėnė, vykdančioji direktorė: „Sukurtas įrankis labai intuityvus. Juo naudotis pradėjome iš karto, be jokių instrukcijų. Šis proceso skaitmenizavimas leidžia mums taupyti daug laiko, kurį skirdavome mechaniniams darbams – dabar savo laiką išnaudojame kur kas optimaliau.“

Baltijos pervežimai

UAB „Baltijos pervežimai“ – viena pirmaujančių krovinių ekspedijavimo ir laivų agentavimo kompanijų Baltijos šalyse.

Mašininio mokymosi algoritmų pagalba palengvinome vieną iš logistikos procesų – dabar tam, kad gauti skaitmeninę ir surūšiuotą informaciją iš krovinio dokumentų paketo (CMR, sąskaitos, Packing List ir kt.), pakanka „pdf“ formato failą nusiųsti robotui el. paštu.

Arūnas Jankauskas, generalinis direktorius: „Džiaugiamės savo šiuolaikinių įrankių arsenalą praplėtę šiuo robotu, kuris išnaudodamas OCR technologijas taupo laiką tiek mūsų darbuotojams, tiek užsakovams.“

Headex Group

Headex Group – tarptautinė personalo atrankos įmonė, teikianti žmogiškųjų išteklių valdymo paslaugas Lietuvoje, Vakarų Europoje ir Skandinavijos šalyse.

Šiam procesui automatizuoti apjungėme Microsoft Power Automate, Microsoft Azure teksto atpažinimo bei mašininio mokymosi galimybes. Dabar darbuotojams pakanka gautą popierinį SODROS dokumentą įdėti į skenerį ir nusiųsti robotui el. paštu. Robotas perskaito gautą dokumentą ir atlieka reikiamus veiksmus.

Rimantė Bingelienė, Finansų departamento vadovė: „Vienas pagrindinių motyvų robotizuoti šį procesą buvo tai, jog gaunamų pažymų kiekis yra sunkiai prognozuojamas. Dažni atvejai, kai per dieną reikia apdoroti kelis šimtus pažymų. Šio proceso automatizavimas sumažino darbuotojams tenkantį neprognozuojamą krūvį."

Interactio

“Interactio” yra vienas sėkmingiausių ir sparčiai augančių lietuviškų startuolių, kuriantis naujos kartos sinchroninių vertimų programinę įrangą konferencijų ir kitų renginių organizatoriams.

Išnagrinėję mėnesinių ataskaitų klientams siuntimo procesus, automatizavome duomenų siuntimą bei pasiūlėme pakoreguoti pačią ataskaitos formą, papildant ją Interactio klientams įdomiais duomenimis.

Šitaip buvo automatizuotas ataskaitų siuntimo procesas: nuo šiol pirmą kiekvieno mėnesio dieną robotas paima duomenis iš sistemos, iš jų suformuoja patraukliai atrodančią ataskaitą ir išsiunčia ją nurodytais adresais.

Henrikas Urbonas, Interactio bendraįkūrėjas ir vadovas: „Robotizuotas procesas labai pagreitėjo, "Interactio" vartotojai įgijo galimybę gauti pilnai paruoštas ataskaitas jau pačią pirmą mėnesio dieną, išvengiama žmogiškųjų klaidų. Kartu sumažėjo rankinio bei rutininio darbo kiekis bendrovės darbuotojams."

Baltijos technologijų institutas

Baltic Institute of Technology (BIT) yra Lietuvos Respublikos licencijuota profesinio ugdymo įstaiga, veikianti Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. BIT rengia formalias ir neformalias programas programavimo, dizaino ir kitų skaitmeninių technologijų srityse.

Šiai mokslo įstaigai kūrėme testų tikrinimo ir komunikacijos su kandidatais funkcijų robotizavimo sprendimą. Automatizavome tarptautinių studentų stojimo procesą: nuo studento paraiškos iki sutarties ir priminimų apie įmokas visą administravimo darbą perima robotas.

Brigita Matulytė, direktoriaus pavaduotoja: "Įgyvendinti sprendimai ne tik prisideda prie greitesnės komunikacijos su studentais bei geresnės jų patirties, bet ir perima nemaloniausias rutinines funkcijas, kurias iki šiol turėdavo atlikdavo administracijos darbuotojai."

Ši Vilniuje veikianti klinika, teikia šeimos gydytojo, psichikos sveikatos, odontologines, bei kitas sveikatos priežiūros paslaugas senjorams namuose ir senelių namuose.

Klientui sukūrėme mobiliąją aplikaciją duomenų apie pacientų būklę suvedimui. Siekiant išvengti žmogiškųjų klaidų darbuotojams suvedant ir saugant paciento asmens duomenis, mobilioji programėlė identifikuoja pacientą skenuodama unikalų QR kodą. Darbo dienos pabaigoje duomenų suvedimo robotas visus pacientų apžiūros duomenis suveda į ligos korteles ir supildo LK formą.

Vyr. slaugytojas Pavel Polenski: "Įgyvendintas sprendimas sumažina rutininių darbų kiekį, minimizuoja klaidų riziką, o sveikatos apsaugos ir priežiūros specialistams leidžia sutelkti visą dėmesį į svarbiausią uždavinį - rūpinimąsi paciento sveikata ir gerove.“

Greitas Namo Pridavimas

Greitas Namo Pridavimas yra nekilnojamojo turto konsultacijų bendrovė, besispecializuojanti pastatų pridavimo procedūrose ir konsultacijose. Įmonė yra įgyvendinusi daugiau kaip 100 namų, daugiabučių bei komercinės paskirties objektų pridavimo projektų.

Tai puikus pavyzdys, kai procesų robotizavimas kuria vertę smulkioms įmonėms. Sukūrėme užsakymų valdymo programėlę, kuri, vieną kartą įvedus užsakovo duomenis, automatiškai sugeneruoja visus pridavimo procese naudojamus dokumentus: sutartis, sąskaitas bei visas pažymas, reikalingas statybos užbaigimui. Mūsų sukurtas užduočių robotas neleidžia pamiršti ar pasiklysti nė vienai su klientų susijusios užduočiai. Pagal namo tipą ir reikalingus ruošti dokumentus sukuriamos užduotys Microsoft Planner programoje.

Alina Velykienė, direktorė: “Automatizavus namų pridavimo procesą, jis pagreitėjo daugiau kaip 10 kartų, o tai leido jaunai įmonei su vos kelių žmonių kolektyvu sukurti ir praktikoje pateisinti “greito namo pridavimo” koncepciją. Be to, mūsų sprendimas minimizavo žmogiškųjų klaidų kiekį bei automatizavo pačias monotoniškiausias užduotis.”

Kontaktai


+370 655 21021

hi@erobotai.lt


Pasitarkim per Teams'us? Pasirinkite tinkamą laiką čia


MB Erobotai

Įmonės kodas 305664385
PVM kodas LT100013647816

Dirbame visame pasaulyje.

Kaip galėtume jums padėti?
Į viršų Į viršų Klauskite Paklauskite mūsų apie… Uždaryti